Det er kun en begrænset del af universets stof/masse der kan observeres direkte. Bl.a. ud fra stjerners og galakser bevægelse i rummet vurderer astronomerne, at der er ca. 5 gange mere stof end vi pt. kan redegøre for. Men det mørke stof viser altså sin tilstedeværelse gennem tyngdekraften. Astronomer fra NASA mener at observationer fra rumteleskopet Fermi, måske bringer forskerne på sporet af det mørke stof. Læs mere om observationerne med Fermi på NASAs website (på engelsk):

Læs mere om mørkt stof på KUs hjemmeside.